Archief

Archief beheerder

Emancipatie Animatie

23 januari 2010 Plaats een reactie

Daan Dirk de Jonge

Advertenties

Rolpatronen van TV

15 januari 2010 Plaats een reactie

Amsterdam, 15 januari 2010
Daan kreeg een vraag van Lisa. Hij onderzoekt de verhouding tussen seksualiteit en sensualiteit.

Daan Dirk de Jonge

Viva Vrouw vs. Man

8 januari 2010 Plaats een reactie

Amsterdam, 8 januari 2010
Daan kreeg een vraag van Lisa. Hij onderzoekt de verhouding tussen seksualiteit en sensualiteit.


In de Viva van deze week staan procentueel gezien veel meer vrouwen dan mannen afgebeeld. Vrouwen zijn echter minder sterk geseksualiseerd dan in de Blend.  Het bloot  in de Viva stelt de relatie tussen de vrouw en haar lichaam juist ter discussie. De groter afgebeelde vrouwen zijn wel wulpser dan de kleiner afgebeelde vrouwen. Er staan alleen kleine mannetjes in.

Daan Dirk de Jonge

Blend Man vs. Vrouw

31 december 2009 Plaats een reactie

Amsterdam, 31 december 2009
Daan kreeg een vraag van Lisa. Hij onderzoekt de verhouding tussen seksualiteit en sensualiteit.

Een grafische representatie van mannen en vrouwen in de Blend van december. Hoewel er ongeveer evenveel ruimte wordt ingenomen door mannen en vrouwen is het deel wat daarvan geseksualiseerd wordt bij vrouwen drastisch hoger dan bij de mannen. Mannelijk naakt is ook nog eens heel klein afgebeeld.

Daan Dirk de Jonge

Literatuur over Seksualisering

7 december 2009 Plaats een reactie

Amsterdam, 7 december 2009
Daan kreeg een vraag van Lisa. Hij onderzoekt de verhouding tussen seksualiteit en sensualiteit.

Enkele citaten uit een literatuurstudie Seksualiteit en beeldvorming bij jongeren door E-Quality:

De representatie van mannen en vrouwen in de media is vaak verschillend. Seksuele beelden in de media blijken veelal af te wijken van de werkelijkheid. De Amerikaanse APA Task Force on the Seksualization of Girls concludeert in haar rapport dat vrouwen en meisjes vaker worden afgebeeld en geseksualiseerd in verschillende media dan mannen:

 • vrouwen zijn vaker naakt te zien dan mannen
 • mannen zijn vaak dominant bij seksueel geladen gedrag en vrouwen meestal onderdanig
 • vrouwen gedragen zich vaker uitnodigend of provocerend dan mannen

Daarnaast geven seksuele beelden ook vaak een beperkt en/of afwijkend beeld van de werkelijkheid weer:

 • het gaat vaker om het seksuele genot dan om een uiting van liefde
 • personen die aan seks doen zijn vooral jong, slank en succesvol
 • personen die seksuele handelingen met elkaar verrichten hebben bijna nooit een vaste relatie
 • risico’s en verantwoordelijkheden (zoals condoomgebruik) van seksueel gedrag worden amper getoond

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat:

 • hoe vaker jongeren seksueel getinte televisie kijken, hoe sterker ze geloven dat wat ze zien de realiteit weergeeft en hoe eerder ze ontevreden zijn met de eigen seksuele ervaringen
 • hoe vaker jongeren seksuele beelden zien, hoe sterker de neiging om seksueel gedrag te overschatten en meer liberale opvattingen over seks te hebben
 • het vaker zien van seks op televisie gaat samen met een grotere acceptatie van seksueel geweld

Als oplossing voor het verbeteren van het beeld dat de media aan (jongeren) biedt, wordt door E-Quality aangedragen:

 • de media meer bewust maken van de invloed die van bepaalde beelden uitgaat, bijvoorbeeld in samenwerking met organisaties voor ‘zelfregulering’ van de media (zoals de reclame code commissie)• meer (jongeren)programma’s met positieve seksuele inhoud, bijvoorbeeld positief seksueel gedrag tussen jongens en meisjes
 • vaker wijzen op het verschil tussen beelden in de media en de realiteit
 • meer aandacht voor sociale en emotionele risico’s en consequenties van seksueel gedrag (ook bijvoorbeeld middels een specifieke mediacampagne)
 • grotere focus op seksuele voorlichting waarbij het aspect veilig vrijen meer wordt benadrukt.

Daan Dirk de Jonge

De pil

23 november 2009 Plaats een reactie

Amsterdam, 23 november 2009
Daan kreeg een vraag van Lisa. Hij onderzoekt de verhouding tussen seksualiteit en sensualiteit.

Bekijk JeongMee Yoon’s Pink & Blue project.

Daan Dirk de Jonge

Moed

13 november 2009 Plaats een reactie

Amsterdam, 13 november 2009
Daan kreeg een vraag van Lisa. Hij onderzoekt de verhouding tussen seksualiteit en sensualiteit.

reflectie.400x400

Rachel Cusk: 'Ik weet niet of mensen de moed hebben om te ontsnappen aan het idee van wat ze zouden moeten zijn.'

Daan Dirk de Jonge